الحمدلله الذي هدانا لهذا و ماكنا لنهتدي لولا ان هدانا الله

 

 

یا لطیف
اللهم عجل لولیک الفرج
 
       دردم از یار است و درمان نیز هم                        دل فدای او شد و جان نیز هم
      این که می‌گویند آن خوشتر ز حسنیار ما این دارد و آن نیز هم
     یاد باد آن کو به قصد خون ماعهد را بشکست و پیمان نیز هم
     دوستان در پرده می‌گویم سخنگفته خواهد شد به دستان نیز هم
    چون سر آمد دولت شب‌های وصلبگذرد ایام هجران نیز هم
   هر دو عالم یک فروغ روی اوستگفتمت پیدا و پنهان نیز هم
   اعتمادی نیست بر کار جهانبلکه بر گردون گردان نیز هم
   عاشق از قاضی نترسد می بیاربلکه از یرغوی دیوان نیز هم
   محتسب داند که حافظ عاشق استو آصف ملک سلیمان نیز هم
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۲ توسط محمد حسن - صلوات یاد تون نره |

اسلایدر