الحمدلله الذي هدانا لهذا و ماكنا لنهتدي لولا ان هدانا الله

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻫﻨﺮ ﻧﯿﺴﺖ
ﻫﻨﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﮔﻢ ﻧﮑﻨﯿﻢ
ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﺳﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﺩﻟﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﺯﯼ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،
ﺳﺎﺩﮔﯽ ، ﺷﯿﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﮊﺳﺖ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ !

 

نگارش در تاريخ سه شنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۴ توسط محمد حسن - صلوات یاد تون نره |

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

ﻫﻤﺴﺮ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ، ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯽﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﺧﻂ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .
ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﭼﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟
ﮔﻔﺖ : ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺳﺎﺯﻡ
ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﻣﯽﻓﺮﻭﺷﯽ؟
ﮔﻔﺖ : ﻣﯽﻓﺮﻭﺷﻢ
ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﻗﯿﻤﺖ ﺁﻥ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺳﺖ؟
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺭﺍ ﮔﻔﺖ !
ﻫﻤﺴﺮ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﺪﻫﻨﺪ ، ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﭘﻮﻝ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻣﯿﺎﻥ ﻓﻘﯿﺮﺍﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮﺩ .
ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺷﺐ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﻬﺸﺖ ﺷﺪﻩ، ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪ
ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺭﺍﻩ ﻧﺪﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﺴﺮ ﺗﻮﺳﺖ ..!!
ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﭘﺮﺳﯿﺪ ؛
ﻫﻤﺴﺮﺵ ﻗﺼﻪﯼ ﺁﻥ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮﺩ !
ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻧﺰﺩ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺳﺎﺯﺩ .
ﮔﻔﺖ : ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﻣﯽﻓﺮﻭﺷﯽ؟
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﮔﻔﺖ : ﻣﯽﻓﺮﻭﺷﻢ
ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﭘﺮﺳﯿﺪ :
ﺑﻬﺎﯾﺶ ﭼﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﺳﺖ؟
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﺒﻮﺩ !
ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﮔﻔﺖ : ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰﯼ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪﺍﯼ !
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﻫﻤﺴﺮﺕ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﺗﻮ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽﺧﺮﯼ !!!
ﻣﯿﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ، ﻓﺮﻕ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﺳﺖ ...!!!
ﺍﺭﺯﺵ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺿﺎﯼ ﺧﺪﺍ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ .

نگارش در تاريخ جمعه دهم مهر ۱۳۹۴ توسط محمد حسن - صلوات یاد تون نره |
 

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

شیطان یک دزد است،وهیچ دزدی خانه خالی را سرقت نمیکند .
پس اگر شیطان زیاد مزاحمتان میشود ، بدانید در قلبتان گنجینه ای ست
که ارزش دزدی را دارد ، پس از آن نگهداری کنید .  و آن گنجینه  ایمان
است،،

نگارش در تاريخ چهارشنبه یکم مهر ۱۳۹۴ توسط محمد حسن - صلوات یاد تون نره |

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

فرا رسیدن دهه اول فاطمیه و ایام سوگواری  ام ابیها فاطمه زهرا (س)

بر مسلمین جهان تسلیت و تعزیت باد . التماس دعا ی خیر از سوگواران

نگارش در تاريخ دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۳ توسط محمد حسن - صلوات یاد تون نره |
 

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

 

آغاز امامت فرخنده آخرین ذخیره الهی صاحب عصر مهدی موعود ( عج)

 بر همه منتظران ظهور آن امام همام مبارک باد .

نگارش در تاريخ پنجشنبه یازدهم دی ۱۳۹۳ توسط محمد حسن - صلوات یاد تون نره |

 یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

حلول ماه فرخنده و پر برکت ربیع الاول بو سالروز هجرت  حضرت رسول اکرم 

محمد مصطفی ( ص ) از مکه به مدینه بر عموم مسلمین جهان  مبارک باد .

نگارش در تاريخ پنجشنبه چهارم دی ۱۳۹۳ توسط محمد حسن - صلوات یاد تون نره |

 یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

حلول ماه فرخنده و پر برکت ربیع الاول بر عموم مسلمین مبارک باد .

نگارش در تاريخ چهارشنبه سوم دی ۱۳۹۳ توسط محمد حسن - صلوات یاد تون نره |
 

 

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

 

رحلت جانسوز حضرت محمد مصطفی ( ص ) و شهادت

امام رضا  ضامن آهو (  ع ) بر مسلمین جهان تسلیت باد .

نگارش در تاريخ جمعه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۳ توسط محمد حسن - صلوات یاد تون نره |

 

 

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

 

فرا رسیدن اربعین شهادت ابا عبدالله الحسین ( ع ) سرور  و سالار

جوانان  بهشت  بر همه عزیزان سوگوار و دلسوخته تسلیت و تعزیت باد .

 

نگارش در تاريخ جمعه بیست و یکم آذر ۱۳۹۳ توسط محمد حسن - صلوات یاد تون نره |
 

 

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

روز جهانی معلولین  گرامی باد .

نگارش در تاريخ سه شنبه یازدهم آذر ۱۳۹۳ توسط محمد حسن - صلوات یاد تون نره |
 

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

 

لبیک  یا   حسین

نگارش در تاريخ یکشنبه بیستم مهر ۱۳۹۳ توسط محمد حسن - صلوات یاد تون نره |

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

 

عید فرخنده غدیر خم بر همه عاشقان ولایت و امامت مبارک باد .

نگارش در تاريخ یکشنبه بیستم مهر ۱۳۹۳ توسط محمد حسن - صلوات یاد تون نره |

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

روز عرفه  روز نیایش به درگاه خداوند بزرگ روز وضو گرفتن در دریای رحمت ایزد یکتا

 و اعیاد  مبارک و فرخنده قربان و غدیر  خم  بر همه مسلمانان پاک نهاد خجسته باد .

نگارش در تاريخ جمعه یازدهم مهر ۱۳۹۳ توسط محمد حسن - صلوات یاد تون نره |

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

نماز استغاثه به امام‌رضا(ع)برای رفع حوائج

نمازی از امام رضا(ع)برای رفع مشکل ترین گرفتاری های دنیوی! بی شک یکی از دستورات ائمه اطهار (ع) در هنگام دچار شدن به گرفتاری های دنیوی، متوسل شدن به خداوند می باشد و یکی از این راه های توسل، به جا آوردن نمازهایی می باشد که از سوی این بزرگواران توصیه شده است.

در این باره از حضرت رضا (ع) نقل شده است: چون گرفتاری شدیدی برایتان پیش آید که شما را غمگین نمود دو رکعت نماز بخوانید، در رکعت اول فاتحه و آیة الکرسی، و در رکعت دوم فاتحه و سوره قدر. بعد قرآن را بر بالای سر بگذار و ده بار بگو: «اَللهُمَ بِحَقّ مَن اَرسَلتَهُ اِلی خَلقِکَ وَ بِحَقِّ کُلِّ آیَةٍ وَ بِحَقّ کُلَّ مَن مَدَحتَهُ فیهِ عَلَیکَ وَ بِحَقِکَ عَلَیهِ وَ لاتَعرِفُ اَحَدا اَعرَفُ بِحَقِکَ مِنک». پس ده بار بگو: «یا سَیِدی یا الله» ده بار «بِحَقِ مُحَمَدِ» ده بار «بِحَقِ عَلیٍ» ده بار «بِحَقِ فاطمة» ده بار «بِحَقِ الحَسَن» ده بار «بِحَقِ الحُسین» و همین طور تمام ائمه را می شماری تا حضرت ولی عصر (عج).همانا از جای خود برنخاسته باشید تا حاجتتان روا شود، ان شاءالله.

در جایی دیگر از حضرت امام رضا (ع) روایت شده است که ایشان در پاسخ فردی گرفتار بیان داشته اند: دو رکعت نماز بخوان و در هر رکعت بعد از حمد سیزده بار سوره قدر. چون فارغ شدی سجده کن و بگو: «اَللهُمّ یا فارِجَ الهَمّ وَ کاشِفَ الغَمّ وَ مُجیبَ دَعوَة المُضطَرّین وَ رَحمنَ الدّنیا وَ رَحیمَ الآخِرَة صَلّ عَلی مُحَمد وَ آل مُحَمد وَ ارحَمنی رَحمَة تُطفِئ بِها عَنّی غَضَبَکَ وَ سَخَطَکَ وَ تُغنِیَنی بِها غَمّن سِواک» بعد گونه راست را به زمین بچسبان و بگو: «یا مُذِلّ کُلّ جَبّار عَنید وَ یا مُعِزّ کُلّ ذَلیلِ وَ حَقّکَ قَد بَلَغَ المَجهُودُ مِنّی فی اَمرٍ کَذا فَفَرّج عَنّی». پس گونه چپ را به زمین بچسبان و بگو مانند آن را، بعد به سجود برگرد و مانند آن را بگو، پس بدان خداوند غم تو را فرج می دهد و حاجتت را روا می سازد...... ادامه مطلب را از منبع مطالعه فرمائید .

منبع :  http://jahannews.com/vdccm0q1i2bq0p8.ala2.html

نگارش در تاريخ سه شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۲ توسط محمد حسن - صلوات یاد تون نره |

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

 ۲۴ بهمن ماه ۱۳۸۹، مصادف است با سالگرد آغاز انقلاب مرذم بحرین، علیه رژیم دست نشانده آل خلیفه و مزدوران آل سعود. انقلابی که با همدستی امپراطوری رسانه ای غرب و متحدان منطقه ای آن، در بایکوت جنایت بار خبری قرار گرفته و به همین دلیل، دست قصابان وهابی برای کشتار و شکنجه شیعیان این جزیره را، کاملا باز گذاشته است.

عکسی که می بینید، یکی از بانوان شیعه بحرینی را نشان می دهد که در جریان اعتراضات مردمی به حکومت جابرانه و ضد بشری "آل خلیفه" گرفتار مزدورانِ رژیم آل خلیفه شده است. عکسی که اگر مایه شرمندگی مدعیان حقوق بشر در سراسر جهان نباشد (که نیست) بی شک باید عرق شرم را بر پیشانی شیعیان امیرالمومنین(ع) بنشاند. یقینا اگر این تصویر، در یکی از کشورهای مخالف با سیاست های آمریکا گرفته می شد، سردمداران کاخ سفید، سخن از گزینه های روی میز به زبان می آوردند. این درحالی است که عکس مزبور، درست کنار گوش تفنگداران دریایی آمریکا گرفته شده است.

منبع خبر :  http://jahannews.com/vdciupapwt1a5q2.cbct.html

 

نگارش در تاريخ جمعه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۲ توسط محمد حسن - صلوات یاد تون نره |

اسلایدر